मल्हाररावांचा परिचय

मल्हाररावांचा परिचय ३. तेजस्विनी अहिल्याबाई होळकर – मल्हाररावांचा परिचय तेजस्विनी अहिल्याबाई होळकर  इतिहासाने पानोपानी… जिची गाईली गाथा! होळकरांची तेजस्वी ती… पुण्यश्लोक माता! ३. मल्हाररावांचा परिचय मल्हारराव  होळकरांचे जीवन म्हणजे एक शौर्यगाथाच … Read More

कर्मयोगिनी अहिल्याबाई

कर्मयोगिनी अहिल्याबाई  १. तेजस्विनी अहिल्याबाई होळकर – कर्मयोगिनी अहिल्याबाई  तेजस्विनी अहिल्याबाई होळकर  इतिहासाने पानोपानी… जिची गाईली गाथा! होळकरांची तेजस्वी ती… पुण्यश्लोक माता! १. कर्मयोगिनी अहिल्याबाई लोकमाता, पुण्यश्लोक, देवी, गंगाजळ निर्मळ, … Read More